Být hnán touhou najít dokonalost Objevit pevnou skálu Získat moudrost pro poslední časy

13. - 16. 9.

Vítězné náměstí 4/684


čtvrtek 18:00

pátek 18:00

sobota 11:00

Sobota 18:00

neděle 13:00Informace Registrace
Zpět Registrace


13. - 16. 9. 2018
Vítězné náměstí 4/684KAZATELÉFESTUS NSOHA

Festus Nsoha je Starším pastorem Církve Oáza a mezinárodním mluvčím, který slouží velmi intenzivně na mnoha místech po celém světě. Pánova navštívení, zjevení od Boha a působivý vhled do Kristových tajemství jsou typickými znaky jeho apoštolské služby v konečném čase.


TIM VINCE

Tim se stal křesťanem v září roku 1979 na internátní škole a záhy si zamiloval studium Bible. Protože sám získal křesťanské vzdělání, cestuje nyní po Evropě a propaguje školy a domácí vzdělávání, které jsou postavené na křesťanských a biblických základech. Užijete si bohatství Božího slova, protože když ho Tim vykládá, ožije pro vás. Církev Oáza si Timovu službu vždy velmi užívá, proto očekáváme a těšíme se, že skrze Tima budeme požehnaní i na konferenci Majestát 2018.


GEORGE IZUNWA

Pastor George Izunwa je vedoucím pastorem církve Gateway International Church se sídlem ve městě Port Harcourt v Nigérii. Pastor George je povolaný, pomazaný a Bohem poslaný, aby "učil Boží lid síle". Tisíce lidí byly pozitivně zasaženi jeho službou ať už v podobě kázání, televizního vysílání, knih, audio nahrávek, evangelizací a zvláštních seminářů. Pastor George nebude sloužit v Církvi Oáza poprvé, velmi se proto těšíme na mocné Boží slovo a dokázání Ducha a moci skrze jeho službu na konferenci Majestát.

KAPELYTRETÍ DEŇ

Košická kapela, kterou založili v roce 1992 Miroslav Tóth, Samuel Evin a Marcela Bertová. Tretí deň hudbu nechápe jako cíl, ale jako prostředek k oslavě živého Boha. Během 20 let koncertování na Slovensku i v Čechách se snaží lidi přivádět do Boží přítomnosti a také zasáhnout současnou generaci.


OÁZA WORSHIP BAND

Zpět Informace